Wdrożenia

Miło nam zaprezentować wybrane projekty

Do każdego projektu włożyliśmy maksimum wiedzy, pasji i zaangażowania.

Wdrożone przez nas rozwiązania pomagają w prowadzeniu działalności firmom i instytucjom z całej Polski.

Do IT with us.

WDROŻENIE SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE W FIRMIE PRODUKUJĄCEJ MATERIAŁY DLA FIRM Z BRANŻ HUTNICZEJ, BUDOWLANEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, STALOWEJ, ODLEWNICZEJ ITP.

Wdrożenia e-bi

Wdrożenie oprogramowania Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence i Microsoft SharePoint 2013 Enterprise dostarczającego narzędzi do analizy i raportowania danych z obszaru zapasów magazynowych – ilościowo, wartościowo, obroty, stany, rotacja wg asortymentu, magazynu, lokalizacji, rodzaju dokumentu w dowolnym układzie czasowym.

BI

Ekstrakcja pliku JPK z SAP

Zainicjowanie projektu, analiza wykonalności i koncepcja ogólna projektu, zarządzanie projektem.
Współpraca z partnerem w zakresie aplikacji do wysyłania pliku do Ministerstwa Finansów.

JPK/SAP

Wdrożenie systemu prognozowania przychodów dla dużej firmy IT

Rozbudowa systemu CRM o moduły projekcji przychodów na przyszłe okresy bazujące na informacji z okazji sprzedaży.

CRM

Instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu SugarCRM w firmie IT

wdrożenia e-bi
CRM

Rozbudowa systemu integracji aplikacji biznesowych w spółce z branży ciepłowniczej.

wdrożenia

Wsparcie procesów operacyjnych CRM za pomocą systemów informatycznych spiętych szyną integracyjną MS BizTalk.

EAI

Rozpoczęcie świadczenia usług utrzymania i rozwoju systemu ECM Saperion w dużej firmie produkcyjnej oraz w dużym przedsiębiorstwie branży energetycznej.

wdrożenia

SAPERION Enterprise Content Management to rozwiązanie pozwalające na efektywne i oszczędne zarządzanie dokumentami i informacją w przedsiębiorstwie. System umożliwia wprowadzanie danych i dokumentów, wykorzystanie ich w procesach biznesowych i archiwizację w pełnej zgodności z oryginałem.

ECM

Wdrożenie systemu Business Intelligence w firmie produkującej materiały dla firm z branż hutniczej, budowlanej, ochrony środowiska, stalowej, odlewniczej itp.

wdrożenia e-bi

Wdrożenie oprogramowania Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence i Microsoft SharePoint 2013 Enterprise dostarczającego narzędzi do analizy i raportowania rachunku rentowności sprzedaży (układ zarządczy i klasyczny), kosztów rodzajowych i kalkulacyjnych (koszty własne sprzedaży i produkcji).

BI

Start typing and press Enter to search