Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Wybór metodyki projektowej, zastosowanie odpowiednich narzędzi wspierających realizację projektów, skuteczne zarządzanie zasobami oraz budżetem – oto kluczowe czynniki decydujące o skuteczności zarządzania projektami. Zadania te warto powierzyć wyspecjalizowanej firmie, której wiedza i doświadczenie są poparte certyfikatami i wykonanymi zleceniami. Podmiot, który zleci takiej firmie zarządzanie realizowanymi przez siebie projektami odnosi szereg niepodważalnych korzyści, takich jak:

 • Efektywniejsza alokacja zasobów i budżetu.
 • Bardziej wydajne i efektywne działania (szybsze efekty, mniejsze wydatki).
 • Wzrost szans powodzenia projektu.
 • Rozwój kadry kierowniczej dzięki obserwacji procesu zarządzania projektami i uczestnictwie w nim.

Osiągnięcie takich korzyści możliwe jest między innymi dzięki: standaryzacji procesu zarządzania projektami, uzyskaniu dostępu do najlepszych praktyk zarządczych, monitorowaniu przebiegu projektów i prowadzeniu rzetelnej sprawozdawczości związanej z projektami.

Jeśli poszukujecie Państwo doświadczonego w zarządzaniu projektami partnera, firmy która zagwarantuje Wam uzyskanie wspomnianych korzyści, zapraszamy do kontaktu z nami.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Napisz do nas, dowiedz się więcej.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zobacz, jaki zakres prac jesteśmy w stanie zrealizować:

W obszarze zarządzania środowiskiem projektowym realizujemy dwie usługi:

PMO – wdrożenie biura projektów.
W ramach tej usługi wykonujemy następujące prace:

 • Badanie dojrzałości organizacji w celu wyboru metodyki zarządzania.
 • Wdrożenie standardów i metodyk zarządzania projektami w celu ujednolicenia podejścia organizacji do realizacji projektów.
 • Planowanie finansowe i raportowanie.
 • Zarządzanie umowami.
 • Organizowanie projektu i zasobów ludzkich.
 • Planowanie i harmonogramowanie.
 • Zarządzanie komunikacją i wiedzą.
 • Zarządzanie infrastrukturą projektową.
 • Zarządzanie zakresem i zmianami.

PM – Zarządzanie projektami.
W ramach tej usługi wykonujemy następujące prace:

 • Realizacja projektów zgodnie z trójkątem czas-budżet-zasoby w celu osiągnięcia zamierzonego celu projektu równocześnie z rozpoznaniem ryzyka i jego minimalizacją.
 • Zarządzanie zespołem – wykorzystujemy posiadane kompetencje interpersonalne.
 • Znajomość metodyk zarządzania projektami potwierdzona certyfikatami, np. AgilePM, Prince2, Scrum.
 • Zarządzanie portfelem i programem projektów.

Co zyskasz współpracując z nami w zakresie usług zarządzania projektami?

Współpraca z nami przyniesie Ci szereg korzyści:

 • Zapewnienie finalnemu klientowi (realizującemu projekt) profesjonalnego i skutecznego wykonania usługi zarządzania projektami – posiadamy wiedzę potwierdzoną certyfikatami oraz doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji usług zarządzania złożonymi projektami.
 • Atrakcyjne warunki współpracy – jesteśmy w stanie zaproponować konkurencyjne stawki i krótkie terminy realizacji prac.
 • Elastyczność i solidność – mamy unikatowe na rynku IT podejście do współpracy z partnerami, oparte na dogłębnym rozpoznaniu potrzeb Partnera, częstych kontaktach i konsultacjach, wysokim stopniu dopasowania warunków współpracy do specyfiki danego projektu.

Jakie formy współpracy proponujemy naszym partnerom?

Jesteśmy w stanie zaproponować wiele różnych form współpracy w zależności od specyfiki danego projektu IT. Oto przykładowe rozwiązania:

 • Body Leasing – uczestnictwo naszych pracowników w projektach.
 • Podwykonawstwo lub konsorcjum – kompletna realizacja projektów.
 • Usługowa realizacja wybranych prac w ramach danego projektu.

Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości współpracy?
Skontaktuj się z nami.

Start typing and press Enter to search