Audyt

doradztwo informatyczne

Audyt i doradztwo informatyczne

Audyt informatyczny ma odpowiedzieć zamawiającej go firmie na pytanie: jakie działania w sferze IT podjąć, jakie systemy wdrożyć, aby w maksymalnie szerokim zakresie wesprzeć działalność biznesową. Zadaniem audytorów jest przede wszystkim dogłębne rozpoznanie procesów biznesowych zachodzących w firmie i zaproponowanie ich optymalizacji (zadanie to realizowane jest w ramach 3 etapów: identyfikacji, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych). W zależności od potrzeb audyt może zostać wykonany na różnych etapach informatyzacji przedsiębiorstwa: audyt przedwdrożeniowy, audyt w trakcie tworzenia aplikacji, audyt powdrożeniowy. W ramach audytu prowadzona jest także często analiza GRC, która pozwala zweryfikować zgodność rozwiązań stosowanych w danej firmie z zasadami ładu korporacyjnego, procedurami zarządzania ryzykiem i regulacjami prawnymi. Dzięki realizacji usługi audytu i doradztwa firma planująca wykorzystanie systemów IT ma szansę osiągnąć wymierne korzyści: usprawnienie swojej codziennej pracy (otrzymuje przecież konkretne wskazówki, jak usprawnić działalność), uzyskanie lepszych efektów z prawidłowo wybranych rozwiązań informatycznych, racjonalniejsze gospodarowanie budżetem na informatyzację.

Jeśli szukasz firmy IT, która jest w stanie profesjonalnie zrealizować usługi audytowe i doradcze, zapraszamy do kontaktu z nami.

Zobacz, jaki zakres prac jesteśmy w stanie zrealizować:

  • Analiza procesów biznesowych.
  • Analiza aplikacji i ich funkcjonalności.
  • Analiza danych – informacji gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w firmie.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Napisz do nas, dowiedz się więcej.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Co zyskasz współpracując z nami w zakresie usług audytu i doradztwa?

Współpraca z nami przyniesie Ci szereg korzyści:

  • Możliwość zapewnienia klientowi końcowemu (firmie, która informatyzuje swoją działalność) usługi realizowanej przez zespół doskonale zorientowany w tematyce procesów biznesowych oraz dostępnych rozwiązań IT.
  • Atrakcyjne warunki współpracy – jesteśmy w stanie zaproponować konkurencyjne stawki i krótkie terminy realizacji prac.
  • Elastyczność i solidność – mamy unikatowe na rynku IT podejście do współpracy z partnerami, oparte na dogłębnym rozpoznaniu potrzeb Partnera, częstych kontaktach i konsultacjach, wysokim stopniu dopasowania warunków współpracy do specyfiki danego projektu.

Jakie formy współpracy proponujemy naszym partnerom?

Jesteśmy w stanie zaproponować wiele różnych form współpracy w zależności od specyfiki danego projektu IT. Oto przykładowe rozwiązania:

  • Body Leasing – uczestnictwo naszych pracowników w projektach.
  • Podwykonawstwo lub konsorcjum – kompletna realizacja projektów.
  • Usługowa realizacja wybranych prac w ramach danego projektu.

Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości współpracy?
Skontaktuj się z nami.

Start typing and press Enter to search