SAPERION ECM - moduły

SAPERION ECM Suite

Moduł SAPERION Enterprise Content Management służy do zarządzania zasobami informacyjnymi. Jest to rozwiązanie pozwalające na efektywne i oszczędne zarządzanie dokumentami i informacją w przedsiębiorstwie. System umożliwia wprowadzanie danych i dokumentów, wykorzystanie ich w procesach biznesowych i archiwizację w pełnej zgodności z oryginałem.
SAPERION ułatwia wprowadzanie, dystrybucję, administrację, archiwizację oraz wyszukiwanie informacji. System SAPERION umożliwia wprowadzanie do 2 milionów dokumentów na godzinę.

SAPERION ECM

Nowa wersja systemu oprogramowania SAPERION wyposażona jest w funkcje atrakcyjne z punktu widzenia nowych, jak i dotychczasowych użytkowników systemu. Uwagę zwraca przede wszystkim aktualizacja interfejsów użytkownika, która stanowi odpowiedź na najnowsze trendy i standardy w praktyce użytkowania, a obejmuje m.in. kontekstowe menu i pełną obsługę technologii AJAX. Równie istotnymi aspektem nowej wersji oprogramowania SAPERION ECM jest jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i rozszerzenie funkcjonalności obiegu dokumentów i procesów.

SAPERION ECM
Accounts Payable – moduł zobowiązań, płatniczych

Do zaawansowanych funkcji rozwiązania SAPERION ECM Accounts Payable należy wprowadzanie faktur i danych finansowych do repozytorium, wymiana danych z firmowym system finansowo-księgowym, obsługa procesu dekretacji i akceptacji faktur oraz uruchamianie końcowej procedury regulowania płatności. Moduł zobowiązań płatniczych Accounts Payable, wchodzący w skład pakietu SAPERION ECM, umożliwia skrócenie czasu akceptacji faktur nawet o 60%. Pozwala przy tym nie tylko zaoszczędzić czas i środki finansowe, ale także utrzymać zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

SAPERION ECM HR Record
moduł obsługi informacji kadrowych

SAPERION umożliwia szybkie wyszukanie i udostępnienie potrzebnych informacji kadrowych. W efekcie umożliwia to redukcję
kosztów i poprawę jakości całego łańcucha procedur w firmowym Dziale Kadr dzięki następującym funkcjom:

 • Katalogowanie, wyszukiwanie i zarządzanie dokumentami
 • Automatyzacja procesu obiegu dokumentów kadrowych (workflow)
 • Funkcje przypomnień o zadaniach
 • Gromadzenie niezbędnych dokumentów dla potrzeb realizacji procesów biznesowych
 • Kontrola prywatności i uprawnień dostępu do informacji i dokumentów
 • Zgodność z obowiązującymi przepisami i nieprzekraczalnymi terminami retencji danych

SAPERION ECM
jako usługa

Istnieje możliwość korzystania z rozwiązań SAPERION ECM w trybie usługi SaaS. Daje to następujące korzyści użytkownikom:

 • Elastyczność: możliwość łatwego dostosowania funkcjonalności i wydajności systemu do konkretnych potrzeb
 • Zgodność z obowiązującymi przepisami: elektroniczna archiwizacja dokumentów
 • Łatwość zarządzania i monitorowania procesów
 • Bezpieczeństwo danych: utrzymanie poufności i integralności dokumentów przy równoczesnym zachowaniu ich dostępności

Pakiet SAPERION ECM
Workflow Suite

Produkt przeznaczony do obsługi złożonych procesów, obejmujących wielu użytkowników oraz liczne źródła informacji i dokumentów. Procesy biznesowe mogą być przedstawione za pomocą modelu graficznego w standardzie BPMN 2.0.
Modelowanie umożliwia pełne odwzorowanie i automatyzację istniejących procesów, zgodnie z wymaganiami biznesowymi przy wykorzystaniu ergonomicznych i intuicyjnych interfejsów klienckich. Automatyzacja procesów umożliwia ich realizacjię zgodną z przepisami i wewnętrznymi regulacjami, jak np. konieczność przestrzegania zasad dotyczących akceptacji i kontroli podejmowanych decyzji. System umożliwia także realizacji procesów „ad-hoc” stosowanych w razie zajścia nieprzewidzianych okoliczności, lub konieczności zastosowania niestandardowych procesów. W sytuacjach tego typu użytkownicy mogą korzystąć z list zleceń w celu doraźnej realizacji niezbędnych zadań biznesowych.

Edytor procesów
SAPERION ECM Process Editor
powered by Signavio

Ten produkt oferuje ekspertom narzędzia potrzebne do profesjonalnego modelowania, dokumentowania i analizowania procesów biznesowych. Edytor procesów nie wymaga oddzielnego modułu klienckiego. Działa w przeglądarce internetowej i nie potrzebuje instalacji nowego oprogramowania. Edytor umożliwia przedstawianie w postaci graficznej modelu procesów biznesowych, co pozwala na oszacownie kosztów ich realizacji. Dzięki tej funkcjonalności jest możliwe np. zaplanowanie wymagań budżetowych i potrzebnych zasobów na określone przedsięwzięcia biznesowe. Pozwala to również na optymalizację procesów uwzględniającą nowe środowisko ich realizacji.

SAPERION ECM Web
Content Archiving –
archiwizacja zawartości stron
WWW

Informacje publikowane w witrynach internetowych podlegają tym samym regulacjom dotyczącym retencji danych, co dokumenty papierowe i poczta elektroniczna. Dzięki modułowi SAPERION ECM Web Content Archive można łatwo archiwizować zawartość stron WWW.

 • Rozwiązanie programowe, które odpowiada wymogom prawnym i technicznym
 • Zawartość witryn internetowych jest archiwizowana w postaci, w jakiej jest prezentowana użytkownikowi
 • Archiwizacja zawartości stron WWW przy pełnych możliwościach śledzenia zmian
 • Możliwość odtwarzania w przeglądarce oryginalnej postaci stron WWW w każdej chwili ipod kontrolą dowolnego systemu

SAPERION ECM Compliance
Suite for Microsoft SharePoint – zarządzanie dokumentami dla Microsoft SharePoint

SAPERION ECM Compliance Suite for Microsoft SharePoint umożliwia zwiększenie wydajności i szybkości działania systemów opartych na aplikacji Microsoft SharePoint. SAPERION ECM stanowi bezpieczne i zgodne z przepisami repozytorium dokumentów elektronicznych wykorzystywanych przez użytkowników systemu Microsoft SharePoint. Umożliwia wykorzystanie mechanizmów obiegu dokumentów firmy SAPERION do wsparcia procesów realizowanych przez aplikacje Microsoft SharePoint. SAPERION ECM Compliance Suite for Microsoft SharePoint stanowi więc uzupełnienie funkcjonalności systemu Microsoft SharePoint, co pozwala użytkownikom na uzyskanie bogatej funkcjonalności biznesowej przy zachowaniu stosunkowo niskich kosztów. Użytkownicy systemu Microsoft SharePoint mogą korzystać za jego pośrednictwem z funkcjonalności systemu SAPERION ECM.

 • Archiwizacja w usłudze Office 365 na platformie Windows Azure
 • Funkcja wyszukiwania zintegrowanego – Federated Search
 • Zarządzanie pocztą e-mail na poziomie przedsiębiorstwa
 • Rozszerzony obieg dokumentów – Extended Workflow
 • Zapis i archiwizacja w systemie SAPERION ECM i na nośnikach WORM

SAPERION ECM Suite for SAP® Solutions – pakiet zgodności z rozwiązaniami SAP®

SAPERION ECM Suite for SAP® Solutions zintegrowanym i certyfikowanym rozwiązaniem do archiwazacji danych i dokumentów dla potrzeb systemu SAP. SAPERION ECM Suite for SAP® Solutions jest zintegrowanym rozwiązanie to spełnia wymogi prawne w zakresie elektronicznej archiwizacji dokumentów. Może archiwizować dokumenty zawnętrzne (np. faktury, kontrakty, dokumenty celne itp.) i dokumenty generowane przez system SAP (np. faktury wychodzące, raporty i wydruki z ksiąg finansowych itp.). System pozwala na integrację wewnętrznych procesów SAP® z zewnętrznym obiegiem dokumentów.

 • Zautomatyzowanie i przyspieszenie procesów
 • Podgląd wszystkich procesów i transakcji – w dowolnym momencie
 • Powiązanie danych SAP z dokumentami źródłowymi, zapewniające większą przejrzystość
 • Zgodność z europejskimi wymaganiami prawnymi związanymi z archiwizacją dokumentów
 • Wykorzystanie zewnętrznego systemu BPM firmy SAPERION jest efektywne przy obsłudze procesów niestandardowych i korekcji błędów

iSAPERION: SAPERION ECM
na iPada i iPhone’a

SAPERION nie lekceważy innowacji, która często zaczyna się od czystej rozrywki. Aplikację iSAPERION na iPada i iPhone’a zaprojektowaliśmy tak, aby pomóc użytkownikom pracować efektywniej i elastyczniej, także poza biurem i w podróży:

 • Dostęp do dokumentów firmowych z aplikacji SAPERION w każdej chwili i w dowolnym miejscu
 • Uproszczone zatwierdzanie faktur
 • Komfort, jaki daje możliwość zostawiania ciężkich teczek i laptopów w biurze
 • Zdalny udział w procesach biznesowych i decyzyjnych

SAPERION ECM
Enterprise Search – wyszukiwanie informacji i dokumentów w firmie

Nie wszyscy muszą wiedzieć, gdzie znaleźć komplet zasobów informacyjnych będących w posiadaniu firmy. Moduł SAPERION ECM Enterprise Search umożliwia wyszukiwanie informacji we wszystkich zasobach informacji i dokumentów na poziomie całego przedsiębiorstwa:

 • Szybkie wyszukanie i udostępnienie potrzebnych dokumentów i informacji
 • Możliwość błyskawicznego reagowania na wnioski o udostępnienie informacji
 • Precyzyjna i wydajna nawigacja po zróżnicowanych źródłach informacji biznesowej
 • Automatyczna klasyfikacja dokumentów

Start typing and press Enter to search