ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Projekty

Projekt to przedsięwzięcie (umowa, grupa umów, zamówienie, lub kilka zamówień, dla jednego lub kilku klientów), dla którego chcemy zaplanować lub prowadzić szczegółową realizację.

Formatka zawiera

 • informacje o datach rozpoczęcia i zakończenia
 • Status określający projekt
 • ważność projektu
 • Opis

Do projektów przypisane są uczestnictwa poszczególnych pracowników, którzy za pomocą prostej aplikacji rejestrują swój czas pracy. Kierownik widzi informacje o godzinach pracownika może je: zaakceptować, odrzucić, poprawić.

 • Opisywanie poszczególnych projektów w firmie
 • Wykonywane zadania w ramach projektów
 • Rejestracja czasu pracy w ramach projektu

Elementy projektu

 • Działania wewnątrz projektu oraz szczegółowy ich opis
 • Data rozpoczęcia/zakończenia
 • Status określający element
 • Planowany / rzeczywisty procent oraz stopień zaawansowania
 • Szacowanie/planowanie kosztów elementu
 • Planowanie godzin pracy
 • Nazwa projektu którego element dotyczy

Start typing and press Enter to search