Integracja ASTERISK - ELASTIX - SugarCRM

System ASTERISK umożliwia integrację z systemem CRM poprzez dwustronną komunikację: interfejs AMI, interfejs bazodanowy i ręczny.

Funkcjonalności

1

Rejestrowanie wszystkich połączeń przychodzących do centrali Asterisk jako rozmów w CRM, nawet tych nieodebranych.

2

Wyszukiwanie dzwoniących klientów wśród kontaktów, kont oraz leadów.

3

Prezentacja danych dzwoniącego w wyskakującym oknie powiadomienia dla każdego zalogowanego użytkownika.

4

Możliwość zapisu szybkiej notatki przy każdym połączeniu.

5

Możliwość inicjacji połączenia przez kliknięcie w numer telefonu przy obiekcie w CRM (click to dial).

6

Automatyczne otwarcie okna rejestracji rozmowy przy nawiązaniu połączenia przez kliknięcie w numer w systemie CRM.

7

Planowanie rozmów wychodzących, automatyczne przypomnienia w CRM.

8

Pilnowanie statusów kontaktów i rozmów telefonicznych.

9

Automatyczne wywoływanie rozmów telefonicznych – platforma integrująca Elastix przydziela rozmowy do wolnych telemarketerów.

10

W przypadku wielu kontaktów w firmie, możliwość wyboru osoby z którą się rozmawia.

11

Ustawianie auto-odpowiedzi dla rozmów przychodzących.

12

Import numerów z CRM do automatycznego dialera (kampanie telemarketingowe w CRM).

13

Automatyczne tworzenie rekordu rozmowy w CRM w relacji do klienta.

14

Realizacja kampanii telemarketingowych na bazie własnych lub zakupionych leadów (numery telefonów) i przekształcanie ich w kontakty i okazje sprzedaży.

15

Raport z bazy CDR w Excel – tabela przestawna.

Zalety wdrożenia rozwiązania

Szybsza praca na systemie, nie ma konieczności wyklikiwania numeru telefonu.

Magazynowanie rozmów telefonicznych i informacji o nich z możliwością późniejszego ich wykorzystania.

Pilnowanie planowanych rozmów.

Raportowanie wyników rozmów i skuteczności działań handlowych.

Start typing and press Enter to search