Voip

Call Center
voip callcenter
VOIP CALLCENTER

VOIP i Call Center – Zapewnij narzędzia dla handlowców!

Chcesz usprawnić działania zespołu sprzedażowego?
Zauważyłeś, że handlowcy tracą czas na mało istotne czynności obsługowe (takie jak poszukiwanie i wybieranie numerów telefonów), zamiast koncentrować się na samych rozmowach?
Zastanawiasz się, jak ograniczyć koszty prowadzenia działań handlowych lub serwisowych?

Zdecydowanie powinieneś zainteresować się rozwiązaniami typu VOIP/Call Center.

Dowiedz się, jakie korzyści przynosi wdrożenie systemów VOIP/Call Center

Rozwiązania Call Center oparte o technologię VOIP pozwalają poprawić efektywność działań handlowych. Umożliwiają ograniczenie kosztów telekomunikacyjnych, automatyzację czynności obsługowych związanych z nawiązywaniem połączeń, precyzyjną analizę prowadzonych rozmów i wyciąganie na jej podstawie wniosków zarządczych. Dzięki dużej elastyczności tego typu systemów stanowią one dobre rozwiązanie dla firm różnej wielkości. Pozytywne efekty ich wdrożenia są zauważalne nawet w przypadku użycia na 2-3 stanowiskach roboczych. Oprócz stanowisk handlowych znajdują zastosowanie również w przypadku rozmów prowadzonych w ramach serwisu produktów/usług.

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu VOIP/Call Center:

 • Oszczędności finansowe – wykorzystanie systemu oznacza wyeliminowanie kosztów zakupu, utrzymania i modernizacji infrastruktury oraz znaczące ograniczenie opłat telekomunikacyjnych.
 • Przyspieszenie pracy osób odpowiedzialnych za kontakty – system sam wywołuje połączenia.
  Usprawnienie prowadzonych kontaktów – system pozwala na planowanie rozmów wychodzących, a także pilnowanie statusów kontaktów i rozmów telefonicznych.
 • Ułatwienie oceny prowadzonych kontaktów – system zawiera rejestr rozmów przychodzących i wychodzących, umożliwia raportowanie wyników rozmów i skuteczności prowadzonych działań handlowych.
 • Zoptymalizowanie całego procesu sprzedaży pod kątem wykorzystania zasobów handlowych i organizacji ich pracy – system może zostać zintegrowany z systemami CRM oraz ERP wykorzystywanymi w firmie.

Porozmawiajmy o rozwiązaniu biznesowym

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez E-BI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów („{e-bi}”) moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. {e-bi} informuje, że Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez {e-bi} w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Rejestr
rozmów

Planowanie rozmów wychodzących

Pilnowanie statusów
kontaktów

Pilnowanie statusów rozmów telefonicznych

Automatyczne wywoływanie rozmów telefonicznych

Wybór osoby z którą się rozmawia

Jakie rozwiązania VOIP/Call Center polecamy dla Twojej Firmy?

Chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę na sprawdzone rozwiązanie:

 • VoIP Asterisk w połączeniu z systemem Elastix.

Dlaczego rozwiązanie VoIP Asterisk/Elastix jest najlepszym wyborem dla Twojej Firmy?

 • Rozwiązanie VoIP Asterisk/Elastix zapewnia optymalną relację kosztów do oferowanej funkcjonalności – licencja na oprogramowanie jest bezpłatna, wydatków wymaga jedynie usługa wdrożeniowa (oraz zakup komputera, jeśli jest tworzone nowe stanowisko pracy).
 • Rozwiązanie VoIP Asterisk/Elastix można w bardzo dużym stopniu dopasować do konkretnych potrzeb firmy – możliwe jest dowolne skonfigurowanie centrali, co jest istotne nie tylko w momencie przygotowania do jej pierwszego użycia, ale również w sytuacji, kiedy wymagane są zmiany.
 • Rozwiązanie VoIP Asterisk/Elastix jest łatwe w rozbudowie i rozwoju – szeroki zakres dostępnych dodatków i rozszerzeń pozwala uzyskać nawet najbardziej wyszukaną funkcjonalność.

Dlaczego warto zainteresować się współpracą z nami w zakresie wdrożeń systemu VOIP/Call Center?

Zapraszamy do współpracy firmy IT, które chciałyby uzupełnić zakres swojej oferty o wdrożenia sprawdzonych rozwiązań VOIP/Call Center.

Wykorzystanie naszego potencjału zapewni Państwu znacznie więcej korzyści od sytuacji, w której chcielibyście Państwo zatrudnić do realizacji wdrożeń własnych pracowników. Podstawową kwestią są oczywiście niższe koszty (w przypadku współpracy z nami nie ma na przykład potrzeby ponoszenia kosztów szkoleń pracowników), nie mniej ważne jest wyeliminowanie ryzyka niskiej jakości pracy oraz absencji pracowników. Znaczenie ma również przesunięcie ryzyka roszczeń klienta na firmę zewnętrzną.

Oto najważniejsze argumenty przemawiające za wyborem naszej firmy jako partnera dla wdrożeń rozwiązań VOIP/Call Center:

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrożeniach systemów wspierających realizację kontaktów handlowych.
 • Jesteśmy w stanie zapewnić wdrożenie i integrację wszystkich systemów wspierających kontakty handlowe w firmie – VoIP Asterisk, Elastix, Sugar CRM.
 • Elastyczność w wyborze form współpracy – uczestnictwo w projektach (body leasing), pełne wykonawstwo.
 • Atrakcyjne warunki współpracy w zakresie stawek oraz terminów realizacji prac.

Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości współpracy? Skontaktuj się z nami!